Contact Us

GlobalFastener.com USA Head Office

  • GlobalFastener.com China Mainland Head Office
    Address: 6/F Huaxing Tech Plaza, No. 477 Wensan Rd., Hangzhou, 310013
  • Tel: +86 571 2892 6079
  • Website: www.164580.com
  • E-mail Address: info@164580.com

GlobalFastener.com China Tech Center

  • Address: Room 919,9/F Tianchuang Plaza Zhongguancun,Beijing